Program

 

 • 08:30 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
 • 9:00 - 9:20- Powitanie uczestników. Aktualna sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w kraju i na świecie -
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski
 • 09:20 – 09:40 Cel: Afryka. Przygotowanie podróżnego
  - dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
 • 09:40 – 10:10 Malaria – algorytm doboru profilaktyki dla podróżnika - dr n. med. Anna Kuna
 • 10:10 – 10:30 Jak prawidłowo wypełnić Żółtą Książeczkę
  - dr n. med. Anna Kuna
 • 10:30 – 11:15 Podstawowe szczepienia zlecane dla osób podróżujących w tropiki - dr n. med. Piotr Kajfasz
 • 11:15 – 11:45 PRZERWA KAWOWA
 • 11:45 – 12:05 Żółta gorączka: jak podejmować decyzję o szczepieniu i kogo szczepić w świetle nowych regulacji WHO z 2016 roku
  -dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
 • 12:05 – 12:35 Jak przygotować Praktykę Lekarza Rodzinnego do przyjmowania pacjentów podróżujących - dr n. med. Agnieszka Matkowska – Kocjan
 • 12:35 – 13:05 Medycyna podróży w praktyce lekarskiej. Dostępne źródła aktualnej wiedzy -prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski
 • 13:05 – 13:35 PRZERWA KAWOWA
 • 13:35 – 14:05 Komary, kleszcze – praktyczne aspekty profilaktyki
  - dr hab. n. med. Beata Biernat
 • 14:05 – 14:40 Biegunka podróżnych - dr n. med. Piotr Kajfasz
 • 14:40 Lunch

 

Warsztat odbędzie się w terminie 
22.02.2020 w GDAŃSKU

MERCURE GDAŃSK STARE MIASTO

ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 GDAŃSK

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).