Program

 • 13:00 – 13:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
 • 13:30 – 14:00 Malaria – algorytm doboru profilaktyki dla podróżnika Dr n. med. Anna Kuna
 • 14:00 – 14:20 Jak prawidłowo wypełnić Żółtą Książeczkę 
  – warsztat Dr n. med. Anna Kuna
 • 14:20 – 15:05 Podstawowe szczepienia zlecane dla osób podróżujących w tropiki 
  Dr hab. n. med. Ernest Kuchar
 • 15:05 – 15:35 PRZERWA KAWOWA
 • 15:35 – 15:55 Żółta gorączka: jak podejmować decyzję o szczepieniu i kogo szczepić w świetle nowych regulacji WHO z 2016 roku 
  Dr hab. n. med. Ernest Kuchar
 • 15:55 – 16:40 Biegunka podróżnych Dr n. med. Piotr Kajfasz
 • 16:40 – 17:10 Cel: Azja. Przygotowanie podróżnego 
  Lek. med. Izabela Tarczoń
 • 17:10 – 17:40 Medycyna podróży w praktyce lekarskiej. Dostępne źródła aktualnej wiedzy. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski
 • 17:40 – 18:05 PRZERWA KAWOWA
 • 18:05 – 18:35 Komary, kleszcze – praktyczne aspekty profilaktyki 
  Dr hab. n. med. Beata Biernat
 • 18:35 – 19:05 Jak przygotować Praktykę Lekarza Rodzinnego do przyjmowania pacjentów podróżujących Dr n. med. Agnieszka Matkowska - Kocjan
 • 19:05 - 19:45 Egzamin 
 • 19:45 Kolacja

Warsztat odbędzie się w terminie 
22.02.2019 w GDAŃSKU

MERCURE GDAŃSK STARE MIASTO

ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 GDAŃSK

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).